RIJEČ DEKANA

Poštovane koleginice i kolege,
Izuzetno brzi razvoj nauke i tehnike uslovio je da period industrijske revolucije već pripada dalekoj prošlosti, a ljudska civilizacija sve dublje zalazi u novu epohu, epohu naučno-tehnološke revolucije. Kao rezultat naučno – tehnološke revolucije nastaju nove veze između materijalnih i ljudskih resursa u procesu rada.

Pročitaj više

O FAKULTETU

Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar početnu akreditaciju za rad dobio je 2012. godine (br.05-1/5-39) od strane Savjeta za visoko obrazovanje Crne Gore, i iste godine licencu za rad (br. 07-286) od strane Ministarstva prosvjete i sporta. Prvi upis studenata izvršen je nakon dobijanja licence (jun 2012.), a sa realizacijom studijskih programa otpočelo se u septembru iste godine. Fakultet za poslovnu ekonomiju Bar je osnovan iz oblasti društvenih nauka, sa misijom obrazovanja kadrova.

Pročitaj više

NOVOSTI

 • Juni 24, 2019
  Konkurs
  Novosti
  0
  za upis osme generacije studenata u I, II i III godinu osnovnih studija, IV godinu postdiplomskih specijalističkih studija i...
 • Juni 25, 2019
  Obrazovni sistem u Finskoj – iskustva
  Novosti
  0
  U Privrednoj komori Crne Gore u saradnji sa Upravom za kadrove Crne Gore održan je okrugli sto na temu:...
 • Juni 24, 2019
  Proslavljen Dan Fakulteta FPEP
  Novosti
  0
  Svečanom dodjelom diploma svršenim studentima osnovnih, postdiplomskih specijalističkih i postdiplomskih magistarskih studija obilježen je Dan Fakulteta za poslovnu ekonomiju...

Broj žiro-računa:

530-20471-98 NLB Montenegrobanka

Kontakt info:

+382(0) 68/003-113

FPE - Bar adresa:

Rista Lekića 16,Bar,Crna Gora

Studenska služba

Ivana Djukić: +382 (0) 68/011-311

LOKACIJA