RIJEČ DEKANA

Fakultet za poslovnu ekonomiju Bar predstavlja nešto novo na tržištu visokog obrazovanja Crne Gore. Do diplome osnovnih akademskih studija se dolazi primjenom potpuno inovativnog – originalnog modela stručne prakse u trćoj godini studija

Pročitaj više

O FAKULTETU

Fakultet za poslovnu ekonomiju Bar početnu akreditaciju za rad dobio je 2012. godine (br.05-1/5-39) od strane Savjeta za visoko obrazovanje Crne Gore, i iste godine licencu za rad (br. 07-286) od strane Ministarstva prosvjete i sporta. Prvi upis studenata izvršen je nakon dobijanja licence (jun 2012.), a sa realizacijom studijskih programa otpočelo se u septembru iste godine. Fakultet za poslovnu ekonomiju Bar je osnovan iz oblasti društvenih nauka, sa misijom obrazovanja kadrova.

Pročitaj više

NOVOSTI

Nova literatura na FPE

Obavještavaju se studenti da je biblioteka Fakulteta za poslovnu ekonomiju Bar od danas bogatija za 50tak naslova iz oblasti ekonomije, finansija, marketinga itd. Knjige se mogu zadužiti svakog radnog dana od 10:00h do 14:00h u prostorijama čitaonice.

Pročitaj više

Broj žiro-računa:

530-20471-98 NLB Montenegrobanka

Prodekan za nastavu

Đurović Sandra +382 (0) 68/005-775

FPE - Bar adresa

Bjeliši bb, Bar, Crna Gora

Studenska služba

Ivana Djukić: +382 (0) 68/011-311

LOKACIJA