RIJEČ DEKANA

Poštovane koleginice i kolege,
Izuzetno brzi razvoj nauke i tehnike uslovio je da period industrijske revolucije već pripada dalekoj prošlosti, a ljudska civilizacija sve dublje zalazi u novu epohu, epohu naučno-tehnološke revolucije. Kao rezultat naučno – tehnološke revolucije nastaju nove veze između materijalnih i ljudskih resursa u procesu rada.

Pročitaj više

O FAKULTETU

Fakultet za poslovnu ekonomiju Bar početnu akreditaciju za rad dobio je 2012. godine (br.05-1/5-39) od strane Savjeta za visoko obrazovanje Crne Gore, i iste godine licencu za rad (br. 07-286) od strane Ministarstva prosvjete i sporta. Prvi upis studenata izvršen je nakon dobijanja licence (jun 2012.), a sa realizacijom studijskih programa otpočelo se u septembru iste godine. Fakultet za poslovnu ekonomiju Bar je osnovan iz oblasti društvenih nauka, sa misijom obrazovanja kadrova.

Pročitaj više

NOVOSTI

 • Narodna biblioteka i čitaonica “Ivo Vučković“ Bar vrši elektronski...
  Novosti
  0
  Obavještavaju se studenti da narodna biblioteka i čitaonica “Ivo Vučković“ Bar vrši elektronski upis novih korisnika njenih usluga. Da bi...
 • PRVI ECDL SERTIFIKATI!
  Novosti
  0
  Izdati prvi ECDL sertifikati studentima Fakulteta za poslovnu ekonomiju Bar.  
 • Pravo osnovne studije - Akreditacija
  Novosti
  0
  Obavještavamo Vas da je Fakultet za poslovnu ekonomiju Bar 25.januara ove godine uspješno okončao proces akreditacije studijskog programa "Pravo",...

Broj žiro-računa:

530-20471-98 NLB Montenegrobanka

Kontakt:

+382 (0) 68/011-311

FPE - Bar adresa

Bjeliši bb, Bar, Crna Gora

Studenska služba

Ivana Djukić: +382 (0) 68/011-311

LOKACIJA