RIJEČ DEKANA

Poštovane koleginice i kolege,
Izuzetno brzi razvoj nauke i tehnike uslovio je da period industrijske revolucije već pripada dalekoj prošlosti, a ljudska civilizacija sve dublje zalazi u novu epohu, epohu naučno-tehnološke revolucije. Kao rezultat naučno – tehnološke revolucije nastaju nove veze između materijalnih i ljudskih resursa u procesu rada.

Pročitaj više

O FAKULTETU

Fakultet za poslovnu ekonomiju Bar početnu akreditaciju za rad dobio je 2012. godine (br.05-1/5-39) od strane Savjeta za visoko obrazovanje Crne Gore, i iste godine licencu za rad (br. 07-286) od strane Ministarstva prosvjete i sporta. Prvi upis studenata izvršen je nakon dobijanja licence (jun 2012.), a sa realizacijom studijskih programa otpočelo se u septembru iste godine. Fakultet za poslovnu ekonomiju Bar je osnovan iz oblasti društvenih nauka, sa misijom obrazovanja kadrova.

Pročitaj više

NOVOSTI

 • Oktobar 11, 2018
  PRIJEM BRUCOŠA NA FPE BAR
  Novosti
  0
  Danas je na Fakultetu za poslovnu ekonomiju upriličen svečani prijem brucoša. U pozdravnom govoru, studentima se obratio dekan Fakulteta,...
 • Oktobar 11, 2018
  PREDSTAVNICI FPE BAR U KINI
  Novosti
  0
  Prodekanka za nastavu Fakulteta za poslovnu ekonomiju Univerziteta Adriatik Bar doc. dr Sandra Đurović u posjeti je Narodnoj republici...
 • August 10, 2018
  PREDSTAVNICI FPE BAR U KINI
  Novosti
  0
  Sa ciljem intenziviranja međunarodne saradnje, predstavnici Fakulteta za poslovnu ekonomiju Bar, na poziv Kancelarije za spoljne poslove grada Ningbo,...

Broj žiro-računa:

530-20471-98 NLB Montenegrobanka

Kontakt:

+382 (0) 68/011-311

FPE - Bar adresa

Bjeliši bb, Bar, Crna Gora

Studenska služba

Ivana Djukić: +382 (0) 68/011-311

LOKACIJA