RIJEČ DEKANA

Poštovane koleginice i kolege,
Izuzetno brzi razvoj nauke i tehnike uslovio je da period industrijske revolucije već pripada dalekoj prošlosti, a ljudska civilizacija sve dublje zalazi u novu epohu, epohu naučno-tehnološke revolucije. Kao rezultat naučno – tehnološke revolucije nastaju nove veze između materijalnih i ljudskih resursa u procesu rada.

Pročitaj više

AKREDITOVANI STUDIJSKI PROGRAMI

 • Decembar 20, 2019
  ERASMUS+
  Novosti
  0
  Predavači Fakulteta za poslovnu ekonomiju i pravo Bar proteklih 8 dana, u okviru programa Erasmus+, boravili su u radnoj...
 • Juli 5, 2019
  Konkurs
  Novosti
  0
  za upis osme generacije studenata u I, II i III godinu osnovnih studija, IV godinu postdiplomskih specijalističkih studija i...
 • Juni 25, 2019
  Obrazovni sistem u Finskoj – iskustva
  Novosti
  0
  U Privrednoj komori Crne Gore u saradnji sa Upravom za kadrove Crne Gore održan je okrugli sto na temu:...

Broj žiro-računa:

530-20471-98 NLB banka

Kontakt info:

+382(0)68/003-113

FPEP - Bar adresa:

Rista Lekića 16, Bar, Crna Gora

Studenska služba:

Ivana Djukić: +382(0)68/011-311

LOKACIJA