UPIS JE U TOKU

INFORMATOR ZA UPIS 2017

European University Association's Institutional Evaluation Programme

Obezbijedite teorijska i praktična znanja iz oblasti ekonomije koja su neophodna za uključivanje u proces rada - postanite dio naše porodice!

Model praktične nastave i studentske prakse osnovnih i specijalističkih akademskih studija koje nudi Fakultet za poslovnu ekonomiju - Bar predstavlja komparativnu prednost u odnosu na sve visokoobrazovne ustanove u Crnoj Gori...

Fakultet za poslovnu ekonomiju - Bar raspolaže amfiteatrom i učionicama za održavanje nastave, kompjuterskom salom, kancelarijama,...

Novosti

Fakultet za poslovnu ekonomiju Bar Fakultet za poslovnu ekonomiju Bar obezbjeđuje povoljnosti za najbolje studente. Tako, besplatna školarina obezbijeđena je za sve studente nosioce diplome „Luča A“, dok je školarina u iznosu od 50% umanjena za sve studente nosioce diplome „Luča B“. 2017-05-18T09:07:04+0000
Fakultet za poslovnu ekonomiju Bar Konkurs za CEEPUS stipendije za razmjenu studenata i nastavnog osoblja za zimski semestar 2017/18.godine
Visoko obrazovanje mps.gov.me CEEPUS stipendije za razmjenu studenata i nastavnog osoblja za zimski semestar 2017/18.godine, a krajnji rok za prijavu je 15.jun. 2017. godine.
2017-05-18T08:18:46+0000
Fakultet za poslovnu ekonomiju Bar Pored teorije, za lakše savladavanje pojmova neophodno je i praktično znanje. Iz tog razloga, na Fakultetu za poslovnu ekonomiju angažovani su predavači iz prakse, koji studentima prenose iskustva iz realnog sektora. 2017-05-17T08:23:07+0000
Fakultet za poslovnu ekonomiju Bar Ukupan broj nastavnih predmeta za tri godine osnovnih studija (180 ECTS kredita) je 22 ( prva godina 8, druga 9 i treća godina – V semestar 5); Studentima svih nivoa studija na raspolaganju je elektronska platforma www.E-fpe.com putem koje mogu pristupiti svim materijalima za učenje; U VI semestru nema nastavnih predmeta. U tom semestru koji nosi 30 ECTS kredita studenti obavljaju stručnu praksu u centrima za praktično obrazovanje, rade projektni rad i na kraju piši i brane završni diplomski rad uz obavezan mentorski rad nastavnika, koga sami biraju; Školarina osnovnih studija iznosi 1200e na godišnjem nivou. Školarina specijalističkih (IV godina) studija iznosi 1700e, dok je školarina za magistarske (V god.) studije 1900e. U cijenu školarine, koja se plaća u ratama, uračunata je cjelokupna udžbenička literatura; Osnovne akademske studije traju tri godine i istraživački su orjentisane. Završetkom studija stiče se diploma akademskih studija Bachalor (Bsc) i 180 ECTS kredita; Postdiplomske studije (specijalističke i magistarske) traju po jednu godinu (1+1). Završetkom studija stiče se diploma specijalista (240 ECTS) odnosno magistar nauka (300 ECTS kredita). Pored dobijenih svih dozvola za rad od strane nadležnih organa u Crnoj Gori (Savjet za visoko obrazovanje i Ministarstvo prosvjete) Fakultet za poslovnu ekonomiju Bar uspješno je okončao i proces evaluacije od strane EUA - Evropske Asocijacije Univerziteta kroz progam IEP-a. 2017-05-16T09:24:37+0000
Fakultet za poslovnu ekonomiju Bar Kompanijama i ustanovama obezbjeđujemo izuzetne stručnjake, koji će biti u stanju da unaprijede njihovu produktivnost, inovativnost i konkurentnost na tržištu rada, prije svega u gradu Baru, državi Crnoj Gori ali i bilo gdje u regionu. Studijski programi i nastavni procesi izvode se u okvirima i po postulatima BOLONJSKE DEKLARACIJE, i važećeg Zakona o visokom obrazovanju Crne Gore. Misijom se utvrđuju podloge koje usmjeravaju ukupan i potreban napor zaposlenih u ostvarivanju sinergiskih efekata neophodnih za uspješan rad i razvoj Fakulteta, na zadovoljstvo studenata, zaposlenih i okruženja, kao i promovisanje savremenog obrazovanja kroz originalan "Model studentske prakse i praktične nastave akademskih studija" autora dekana prof. dr Boža Marđokića, čija je osnovna ideja direktna veza studenta i privrednog sektora, prije završetka studija, kako osnovnih tako i postdiplomskih akademskih studija svih akreditovanih studijskih programa. 2017-05-15T08:13:09+0000
Fakultet za poslovnu ekonomiju Bar Prezentacija Fakulteta za poslovnu ekonomiju Bar 2017-05-13T09:46:17+0000
Fakultet za poslovnu ekonomiju Bar Fakultet za poslovnu ekonomiju Bar predstavlja renomiranu instituciju na tržištu visokog obrazovanja Crne Gore. Do diplome akademskih studija dolazi se primjenom potpuno inovativnog nastavnog plana i programa. Originalni model stručne prakse u trećoj godini studija kao i istraživački rad na postdiplomskim studijama predstavljaju optimalan model dualnog obrazovanja . 2017-05-13T08:46:18+0000
Fakultet za poslovnu ekonomiju Bar Pored dobijenih svih dozvola za rad od strane nadležnih organa u Crnoj Gori (Savjet za visoko obrazovanje i Ministarstvo prosvjete ) Fakultet za poslovnu ekonomiju Bar uspješno je okončao i proces evaluacije od strane EUA - Evropske Asocijacije Univerziteta kroz progam IEP-a. 2017-05-12T12:58:10+0000
Fakultet za poslovnu ekonomiju Bar www.FPEbar.me 2017-05-11T09:24:36+0000
Fakultet za poslovnu ekonomiju Bar
Dan Crvenog krsta – rođendan nezaboravnog humaniste Anri Dinana jedro.bar Danas je svjetski dan Crvenog krsta koji se obilježava na dan kada je rođen Anri Dinan, osnivač jednog od najmasovnijih i najstarijih humanitarnih pokreta. ...
2017-05-09T11:05:27+0000
Fakultet za poslovnu ekonomiju Bar www.FPEbar.me 2017-05-05T08:28:58+0000
Fakultet za poslovnu ekonomiju Bar Fakultet za poslovnu ekonomiju Bar u posjeti srednjoj mješovitnoj školi "Bratstvo-Jedinstvo" i privatnoj gimnaziji "Drita" 2017-05-04T11:56:13+0000
Fakultet za poslovnu ekonomiju Bar http://www.barinfo.me/text.php?kategorija=1&id=10278
BARinfo - Pomognimo malom Luki Mijaču barinfo.me Dnevne novine Bara na internetu
2017-04-29T07:55:22+0000
Fakultet za poslovnu ekonomiju Bar ● Svi studijski programi FPE Bar akreditovani i licencirani od strane Ministarstva prosvjete Crne Gore; ● Fakultet za poslovnu ekonomiju Bar je uspješno evaluiran od strane EUA- Evropske Asocijacije Univerziteta kroz program IEP; ● Studentima je na raspolaganju savremena elektronska platforma kao podrška učenju.Plaćanje školarine u šest jednakih rata; ● Teorijska znanja nadograđena praktičnim iskustvima; ● Ukupan broj nastavnih predmeta za tri godine studija (180 ECTS) je 22, u okviru čega studenti obavljaju stručnu praksu¸● Besplatna školarina za najbolje... www.FPEbar.me 2017-04-28T12:29:52+0000
Fakultet za poslovnu ekonomiju Bar http://barinfo.me/text.php?kategorija=1&id=10285 BARinfo 2017-04-28T08:28:06+0000
Fakultet za poslovnu ekonomiju Bar „Etička dimenzija kvaliteta finansijskog izvještavanja“ 2017-04-27T13:27:08+0000
Fakultet za poslovnu ekonomiju Bar Sve spremno za seminar na temu „Etička dimenzija kvaliteta finansijskog izvještavanja“, koji će se održati dana 27.Aprila sa početkom u 10:00h, u hotelu „SATO Conference & Spa Resort“ u Sutomoru. 2017-04-26T10:23:59+0000
Fakultet za poslovnu ekonomiju Bar Fakultet za poslovnu ekonomiju Bar, zajedno sa kolegama sa Univerziteta Crne Gore i Univerziteta Donja Gorica, predstavio se na seminaru pod nazivom “Pravi izbor-korak do uspjeha” koji okuplja najbolje đake svih srednjih škola iz Crne Gore. Projekat je podržalo Ministarstvo prosvjete, Ministarstvo nauke i Zavod za zapošljavanje Crne Gore. FPE Bar podržava izvrnost! Za najbolje - obezbijeđeno je besplatno školovanje. Nosioci diplome "Luča A" oslobođeni su plaćanja školarine, dok je nosiocima diplome "Luča B" školarina umanjena za 50%. 2017-04-24T08:19:24+0000
Fakultet za poslovnu ekonomiju Bar #Uzivo Fakultet za poslovnu ekonomiju Bar na Skupu najboljih maturanata Crne Gore. Projekat okuplja nosioce diplome "Luča A" iz svih gradova naše zemlje i podržan je od strane Ministarstvo prosvjete. 2017-04-22T20:12:37+0000

 85000 Bar, Crna Gora || +382 (0)68 011 311 || fpebar@gmail.com

Copyright © 2017. Developed By Institut Savremenih Tehnologija Crne Gore - Podgorica. All right reserved.