RIJEČ DEKANA

Fakultet za poslovnu ekonomiju Bar predstavlja nešto novo na tržištu visokog obrazovanja Crne Gore. Do diplome osnovnih akademskih studija se dolazi primjenom potpuno inovativnog – originalnog modela stručne prakse u trćoj godini studija

Pročitaj više

O FAKULTETU

Fakultet za poslovnu ekonomiju Bar početnu akreditaciju za rad dobio je 2012. godine (br.05-1/5-39) od strane Savjeta za visoko obrazovanje Crne Gore, i iste godine licencu za rad (br. 07-286) od strane Ministarstva prosvjete i sporta. Prvi upis studenata izvršen je nakon dobijanja licence (jun 2012.), a sa realizacijom studijskih programa otpočelo se u septembru iste godine. Fakultet za poslovnu ekonomiju Bar je osnovan iz oblasti društvenih nauka, sa misijom obrazovanja kadrova.

Pročitaj više

NOVOSTI

Konkurs za upis

K O N K U R S za upis šeste generacije studenata u I, II i III godinu studija, postdiplomske specijalističke studije, postdiplomske magistarske studije studijske  2017/18 godine OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE Akreditovane od strane Savjeta za visoko obrazovanje (05-1/5-39),...

Pročitaj više

Broj žiro-računa:

530-20471-98 NLB Montenegrobanka

Prodekan za nastavu

Đurović Sandra +382 (0) 68/005-775

FPE - Bar adresa

Bjeliši bb, Bar, Crna Gora

Studenska služba

Ivana Djukić: +382 (0) 68/011-311

LOKACIJA