FPE BAR – AKREDITOVANI CENTAR ZA OBUKU I RAD NA RAČUNARU

Fakultet za poslovnu ekonomiju Bar predano radi na (opštoj) informatičnosti svojih polaznika kao i građanstva uopšte i postaje akreditovani međunarodni centar za obuku i testiranje, ovlašćen od strane ECDL (European Computer Driving License) fondacije.
Ovo je rezultat akcije izjednjačavanja crnogorskih kvalifikacija sa evropskim, a time i uslova za zapošljavanje i karijeru naših studenata, što će biti od posebne važnosti kada Crna Gora Evropske unije.
S tim u vezi Vas obavještavamo da je Fakultet za poslovnu ekonomiju od 1.11.2018. postao akreditovani centar za obuku i rad na računaru po sistemu ECDL, čime je omogućeno:
• izdavanje ECDL sertifikata studentima sa zaključnom ocjenom A (odličan), B (vrlodobar) i C (dobar) iz predmeta Informacione tehnologije u biznisu
• Obučavanje i obavljanje ECDL testiranja za sve kojima je potreban ECDL sertifikat.
Primjenom ECDL-a, nastavni program Fakulteta za poslovnu Ekonomiju Bar obuhvata softverske programe koji se najčešce koriste u svakodnevnom radu po najnovijoj verziji ECDL Syllabusa 4.0.
U savremeno opremljenoj, kompjuterizovanoj učionici polaznike obučavaju i testiraju sertifikovani predavači po ECDL programu sastavljenom od četiri modula:
• MODUL 1 – Osnove informacionih tehnologija
• MODUL 2 – Osnove korišćenja interneta
• MODUL 3 – Obrada teksta
• MODUL 4 – Tabelarne kalkulacije
ECDL unapređuje pojedinačna znanja o informacionim tehnologijama, daje respektabilne računarske vještine, unapređuje ličnu efikasnost na poslu i u svakodnevnom životu i obezbjeđuje internacionalno priznatu kvalifikaciju za poznavanje vještina rada na računaru predstavljajući sistem sertifikacije znanja iz oblasti IT-a, koji priznaje više od 160 zemalja svijeta.

Kurs je intenzivan i podrazumijeva 10 radnih dana po 3 školska časa, pri čemu su 2 časa predviđena za predavanja, dok je treći čas svakog dana rezervisan za praktične vježbe.
Polaganje modula se zakazuje u terminu koji odgovara kandidatima, a nakon uspješno položenog ispita kadidati dobijaju ECDL indeks i sertifikat.

It's only fair to share...Share on Facebook