KONKURS

Za upis šeste generacije studenata u I, II i III godinu studija, postdiplomske specijalističke studije, postdiplomske magistarske studije studijske 2017/18 godine.

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Akreditovane od strane Savjeta za visoko obrazovanje (05-1/5-39), licencirane od strane Ministarstva prosvjete i sporta (UP I broj 07-286)– studijski programi:

a) Menadžment
b) Računovodstvo, finansije i bankarstvo

(sa užim usmjerenjima *Finansije i *Carine).
Školarina: 1200 €, na godišnjem nivou, plaćanje u više rata.

POSTDIPLOMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE

Akreditovane od strane Savjeta za visoko obrazovanje Crne Gore (05-1-71 i 05-1-72), licencirane od strane Ministarstva prosvjete Crne Gore (UP I broj 05-1-2553/3)  – studijski programi:

a) Menadžment javnog sektora
b) Menadžment profitnog sektora

Školarina: 1700 €, na godišnjem nivou, plaćanje u više rata.

POSTDIPLOMSKE AKADEMSKE MAGISTRASKE STUDIJE

Akreditovane od strane Savjeta za visoko obrazovanje Crne Gore (05-1-104), licencirane od strane Ministarstva prosvjete Crne Gore (UP I broj 631-48/2016-3)– studijski programi:

a) Menadžment javnog sektora
b) Menadžment profitnog sektora

Školarina: 1900 €, na godišnjem nivou, plaćanje u više rata.

Detaljnije informacije kandidati mogu dobiti u prostorijama Fakulteta za poslovnu ekonomiju Bar, Zgrada Poljoprivedne škole, Bjeliši bb,  ili na telefone:

TEL:

030/312-987

Mob. Tel:

068/011-311, 069/605-952, 068/ 605 952

Email:

fpebar@gmail.com

Website

www.fpebar.me