Međunarodna saradnja

Fakultet za poslovnu ekonomiju Bar Univerziteta „Adriatik“ i Fakultet za biznis Univerziteta „Aleksander Moisiu“ iz Drača potpisali su Memorandum o međusobnoj saradnji u cilju podizanja kvaliteta u oblasti visokog obrazovanja Crne Gore i Albanije. Saradnja između ugovorenih strana će se zasnivati na principima: partnerstvu, transparentnosti, odgovornosti, zajedničkog planiranja i usklađivanja aktivnosti obostranog interesa, međusobnog informisanja i autonomnosti obje strane.

It's only fair to share...Share on Facebook