POTPISAN MEMORANDUM O SARADNJI IZMEĐU FPE BAR I CRVENOG KRSTA

OPŠTINSKA ORGANIZACIJA CRVENOG KRSTA BAR I FAKULTET ZA POSLOVNU EKONOMIJU-BAR u srijedu, 19. decembra 2018.godine zaključili su Memorandum o saradnji ove dvije ustanove sa ciljem stvaranja humanijeg i pravednijeg društva, pozitivnog stava prema životu, socijalnih kontakata i očuvanja ne samo fizičkog nego i mentalnog zdravlja.
Vjerujući da saradnja Opštinske organizacije Crvenog krsta Bar i institucije visokog obrazovanja Fakulteta za poslovnu ekonomiju Bar može dovesti do kvalitetnijih projekata i aktivnosti od značaja i koristi za studente i širu javnost, OPŠTINSKA ORGANIZACIJA CRVENOG KRSTA BAR I FAKULTET ZA POSLOVNU EKONOMIJU-BAR u srijedu, 19. decembra 2018.godine zaključili su Memorandum o saradnji ove dvije ustanove.

Strane potpisnice Memoranduma, čiji su predstavnici sekretarka CK Bar Zorica Crnčević i dekan FPE Bar Prof.dr Rajko Novićević, saglasile su se da su inicirani osnovni principi buduće saradnje i to: ostvarivanje saradnje po pitanju edukacije studenata, razmjene znanja i iskustva, sa ciljem afirmisanja volonterizma; kvalitetnija komunikacija i razmjena informacija koje će omogućiti kreiranje novih zajedničkih projekata kao i organizovanje edukativnih kurseva, radionica, savjetovanja, projekta i seminara radi usavršavanja oblasti koje spadaju u redovne djelatnosti ugovorenih strana.

OPŠTINSKA ORGANIZACIJA CRVENOG KRSTA BAR I FAKULTET ZA POSLOVNU EKONOMIJU-BAR precizirali su aktivnosti za ostvarenje saradnje i saglasni su da će predstavnici obije strane nastojati da zajednički kreiraju aktivnosti kroz rad sa mladim ljudima sa ciljem stvaranja humanijeg i pravednijeg društva, pozitivnog stava prema životu, socijalnih kontakata i očuvanja ne samo fizičkog nego i mentalnog zdravlja.

It's only fair to share...Share on Facebook