SEMINAR „KAKO USPJEŠNO NAPISATI I PRIJAVITI EU PROJEKAT U CRNOJ GORI?”

Predstavnici Fakulteta za poslovnu ekonomiju prof. dr Sonja Pravilović i mr Nermin Škretović prisustvovali su edukativnom seminaru koji se održao u Podgorici na temu „Kako uspješno napisati i prijaviti EU projekat u Crnoj Gori?”

Organizator seminara bila je kompanija Eurho consalting doo iz Hrvatske. Obuku je vodila Tanja Popović koja je učesnike upoznala sa aktuelnostima u oblasti IPA fondova i ukazala na značaj dobro napisane projektne aplikacije.

Učesnici su kroz interaktivnu komunikaciju razvijali ideje i predlagali riješenja za poboljšanje funkcionisanja određenih sektora u Crnoj Gori.

It's only fair to share...Share on Facebook