FPE Bar organizovao seminar

Danas je na Fakultetu za poslovnu ekonomiju Bar u saradnji sa Unijom poslodavaca Crne Gore odrzan seminar na temu: ” Poslovni ambijent u Crnoj Gori, izazovi i mogućnosti za mlade. Preduzetništvo, mladi i potrebe poslodavaca”. Glavni predavac je bio Mirza Mulešković, šef Sektora za međunarodne odnose i projekte  Unije poslodavaca Crne Gore. Studenti su uzeli aktivno učešće postavljajući zanimljiva pitaja i iznoseći interesantne stavove svojstvene novim generacijama. U okviru nastavka saradnje FPE BAR i UPCG planirano je,između ostalog, potpisivanje Memoranduma o saradnji ove dvije institucije.

It's only fair to share...Share on Facebook