FPEP Bar učestvovao na okruglom stolu Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja.

FPEP Bar učestvovao na okruglom stolu Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja. Tema je bila Implementacija evropskih standarda i smjernica za objezbjeđivanje kvaliteta visokog obrazovanja u Crnoj Gori. Udruženja ENQA i EQAR ističu da je ključ u internalizaciji i da njihov cilj nije samo u provjeravanju naših standarda, već težnja prema većem nivou standardizacije. Nadalje ističu da su studenti najvrijedniji stakeholeri i da ih kao takve treba što više implementirati u same procese standardizacije.

It's only fair to share...Share on Facebook