Konkurs

za upis osme generacije studenata u I, II i III godinu osnovnih studija, IV godinu postdiplomskih specijalističkih studija i V godinu postdiplomskih magistarskih studija studijske 2019/20. godine

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE Akreditovane od strane Savjeta za visoko obrazovanje (05-1/5-39), licencirane od strane Ministarstva prosvjete (UP I br. 07-286 i UP I br. 060-51/2019)– studijski programi:
a) Menadžment,
(moduli *Preduzetnički menadžment, *Menadžment bezbjednosti, *Biznis psihologija).
b) Računovodstvo, finansije i bankarstvo,
(moduli *Finansije, *Carine, *Ekonomija u sportu).
b) Pravo
(moduli *Poslovno pravo, *Međunarodno pravo, *Pravosuđe)
Školarina: 1200 €, na godišnjem nivou, plaćanje u više rata.

POSTDIPLOMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE Akreditovane od strane Savjeta za visoko obrazovanje Crne Gore (05-1-71 i 05-1-72), licencirane od strane Ministarstva prosvjete Crne Gore (UP I br. 05-1-2553/3) – studijski programi:
a) Menadžment javnog sektora,
b) Menadžment profitnog sektora.
Školarina: 1700 €, na godišnjem nivou, plaćanje u više rata.

POSTDIPLOMSKE AKADEMSKE MAGISTRASKE STUDIJE Akreditovane od strane Savjeta za visoko obrazovanje Crne Gore (05-1-104), licencirane od strane Ministarstva prosvjete Crne Gore (UP I broj 05-1-2553/3)– studijski programi:
a) Menadžment javnog sektora,
b) Menadžment profitnog sektora.
Školarina: 1900 €, na godišnjem nivou, plaćanje u više rata.

POSTDIPLOMSKE MASTER AKADEMSKE STUDIJE Akreditovane od strane Agencije za kontrolu kvaliteta visokog obrazovanja Crne Gore (02-631/19-67/1), licencirane od strane Ministarstva prosvjete (UP I br. 060-51/2019) dvogodišnji master studijski program:
a) Pravo
Školarina: 1500 €, na godišnjem nivou, plaćanje u više rata.

U cijenu školarina uključena cjelokupna udžbenička literatura; Svi studijski programi uspješno su evaluirani od strane EUA – Evropske Asocijacije Univerziteta kroz program IEP; Studentima je na raspolaganju savremena elektronska platforma kao podrška učenju www.E-fpe.com

Predaja dokumenata će se vršiti od 24. Juna.
Detaljnije informacije kandidati mogu dobiti u prostorijama Fakulteta za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, Zgrada Srednje stručne škole, Rista Lekića br.16, ili na telefone:
Mob. Tel.: 068/003-113, 068/011-311, 068/864-532,
kao i na Web site: www.fpebar.me i e-mail: fpebar@gmail.com

It's only fair to share...Share on Facebook