E-MAIL

fpebar@gmail.com

STUDENSKA SLUŽBA

Ivana Đukić: +382 (0) 68/011-311

WEBSITE

www.fpebar.me

POŠALJITE PORUKU

VIŠE INFORMACIJA

+382 (0) 68/003-113

Možete nas kontaktirati i putem online
kontakt forme.
Na sve poruke i mailove odgovaramo u najkraćem mogućem roku !

DEKAN
Prof. dr Rajko Novićević
rajko.novicevic@t-com.me

PRODEKAN ZA NAUČNO-ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST
Nikola Abramović
nikola.abramovic.fpe@gmail.com

PRODEKAN ZA NASTAVU
Doc. dr Sandra Đurović
sandra.djurovic.fpe@gmail.com

SEKRETAR
Msc Stefan Đurić
sdjuricfpe@gmail.com