O osnivaču

Prof. dr Božo Marđokić rođen je 2.juna 1937. godine u Baru, gdje je završio osnovnu školu i nižu gimnaziju. Bio je član prve generacije maturanata barske (više) Gimnazije.​ Na Fakultetu poljoprivredne znanosti Sveučilišta u Zagrebu iz područja agrarne ekonomije (ekonomike i organizacije poljoprivrede) diplomirao je 1962. godine. Postdiplomske studije završio je, takođe na Fakultetu poljoprivredne znanosti u Zagrebu iz grupe ekonomika i
organizacija poljoprivrede, kao najbolji student generacije, odbranom magistarske radnje 30. juna 1978. godine. Doktorsku disertaciju odbranio je isto tako na Fakultetu poljoprivrednih znanosti u Zagrebu 4. marta 1982. godine, na temu „Ekonomski odnosi u proizvodnji i obradi duvana“, primjenom metode linearnog programiranja.​ Najveći dio radne karijere proveo je u duvanskoj industriji, uključujući i rad u Poslovnoj zajednici duvanske privrede Jugoslavije. U preduzeću duvanske privrede (Preduzeće za proizvodnju i obradu duvana Orašje na Savi – BiH) prošao je kroz sve faze menadžerskog rada, od nižeg do najvišeg nivoa. U Poslovnoj zajednici duvanske privrede Jugoslavije „Centrotabak“ Beograd, obavljao je funkciju zamjenika generalnog direktora i istovremeno bio predsjednik Upravnog odbora. Na taj način daje značajan doprinos razvoju čitave jedne grane, neposredno učestvujući na unapređenju organizacije, specijalizacije i organizovanju poslovnih funkcija.​ Doktor Božo Marđokić naročito je ostao zapažen u periodu dok je bio na čelu Preduzeća za proizvodnju i obradu duvana, koje tada ostvaruje natprosječne rezultate u poslovanju i postaje najveći proizvođač duvana obrađenog po najnovijoj tehnologiji. U tom periodu objavio je i dvije knjige, kao rezultat njegovih originalnih istraživanja. Iz tog vremena zapažena je bila i televizijska reportaža emitovana na svim TV stanicama bivše Jugoslavije, povodom promocije druge knjige Marđokića i njegovog stvaralaštva u preduzeću. Za učestvovanje u organizovanim aktivnostima, u istom periodu, Društvo za marketing Banja Luka dodijelilo mu je posebno priznanje 1987.godine.

Na Beogradskoj poslovnoj školi bio je angažovan još od 1989. godine. Odlukom Nastavnog vijeća 2001. godine izabran je u zvanje profesora za predmete „menadžment“ i „marketing istraživanja i marketing informacioni sistemi“. ​U preduzećima privatne svojine pojavljivao se u različitim ulogama: menadžera, top menadžera, vlasnika kapitala, preduzetnika. Naročito u sopstvenom privatnom preduzeću „Magis“ Beograd i „Magis“ Bar, ispoljava sve svoje kreativne sposobnosti, baveći se raznim oblicima spoljno-trgovinskog poslovanja, počev od klasičnog izvoza i uvoza, do zastupanja inostranih firmi. U tom periodu osniva sedam konsignacija sa raznim ino-principalima, posjeduje tri konsignaciona skladišta i lanac slobodnih carinskih prodavnica u Crnoj Gori. Istovremeno, inostrana firma „Makedonija-Tabak“ angažuje ga kao marketing menadžera za područje SRJ, sa specijalnim ovlašćenjima i zadacima.

Godine 1997. i 1998. uključuje se u svojstvu predsjednika Upravnog odbora i savjetnika u firmi „Bar-Bilje“ u menadžment proizvodnje i dorade ljekovitog bilja. I tada, iako u otežanim uslovima privređivanja obavlja nova istraživanja u konkretnoj praksi. Iz takvog rada proističe samostalni originalni projekat, pod nazivom „Neki oblici inoviranog menadžmenta u proizvodnji i doradi ljekovite biljke Salvia Officinalis (žalfija)“.​ Kao dokazani stručnjak, veliki zagovornik i poznavalac Bolonjske deklaracije, neposredno učestvuje u svim aktivnostima koje se odnose na njenu implementaciju. U toku tih aktivnosti, koristeći svoje bogato praktično iskustvo daje svoj neposredni doprinos izradom
originalnog modela praktične nastave i stručne prakse studenata, prema programu trogodišnjih osnovnih i postdiplomskih studija.​ Iako profesor sa višedecenijskim iskustvom u visokom obrazovanju, ne miruje i ne miri se sa zatečenim stanjem u obrazovanju mladih ljudi. Vjerujući da mladim ljudima treba pružiti nov i moderan koncept studiranja, a želeći da u svom gradu napravi renomiranu instituciju, osniva Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, koji je za kratko vrijeme postaje renomirana ustanova. Imao je širinu i harizmu da izgradi i napravi tim i stvori visoku posvećenost saradnika organizacionim ciljevima.

Prof. dr Božo Marđokić

02.06.1937. – 03.04.2018.godine.