Obrazovni sistem u Finskoj – iskustva

U Privrednoj komori Crne Gore u saradnji sa Upravom za kadrove Crne Gore održan je okrugli sto na temu: „Obrazovni sistem u Finskoj – iskustva“ a prezentaciju namijenjenu predstavnicima obrazovnih institucija imala je Riitta Paalanen. Predstavnici FPEP su aktivno učestvovali u radu. Na skupu je Riitta Paalanen govorila o strukturi obrazovnog sistema u Finskoj, organizaciji nastave u formalnom sistemu i obuci nakon završetka formalnog obrazovanja kako u kompanijama tako i individualnom usavršavanju.

It's only fair to share...Share on Facebook