POSJETA MENADŽMENTA CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION MONTENEGRO BRANCH FAKULTETU ZA POSLOVNU EKONOMIJU BAR

Izgradnja autoputa najveći je investicioni projekat u novijoj istoriji Crne Gore. Zašto je izgradnja auto puta kompleksna; kakve efekte ovaj projekat može imati na ekonomiju; da li je realno već sada govoriti o multiplikovanim efektima; da li se može uočiti efekat principa akceleratora; zašto su važni kineski partneri; odgovor na ova i brojna druga pitanja pokušali smo da nađemo u neposrednom razgovoru studenata i profesora
sa nosiocima ovog projekta tokom posjete menadžmenta „China Road and Bridge Corporation Montenegro Branch“ koji grade dio planiranog auto-puta Bar-Boljare na dionici Smokovac-Uvac-Mateševo. Kolektiv FPE Bar i studenti počastvovani su što su imali priliku da ugoste brojnu delegaciju „China Road and Bridge Corporation Montenegro Branch“ na čelu sa njihovim menadžentom.

It's only fair to share...Share on Facebook