KONKURS

Za upis sedme generacije studenata u I, II i III godinu studija, postdiplomske
specijalističke studije, postdiplomske magistarske studije studijske 2018/19. godine

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Akreditovane od strane Savjeta za visoko obrazovanje (05-1/5-39), licencirane od strane Ministarstva prosvjete i sporta (UP I broj 07-286)– studijski programi:
a) Menadžment,
b) Računovodstvo, finansije i bankarstvo,
(sa užim usmjerenjima *Finansije i *Carine).

Školarina: 1200 €, na godišnjem nivou, plaćanje u više rata.

POSTDIPLOMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE

Akreditovane od strane Savjeta za visoko obrazovanje Crne Gore (05-1-71 i 05-1-72), licencirane od strane Ministarstva prosvjete Crne Gore (UP I broj 05-1-2553/3) – studijski programi:
a) Menadžment javnog sektora,
b) Menadžment profi tnog sektora.

Školarina: 1700 €, na godišnjem nivou, plaćanje u više rata.

POSTDIPLOMSKE AKADEMSKE MAGISTRASKE STUDIJE

Akreditovane od strane Savjeta za visoko obrazovanje Crne Gore (05-1-104), licencirane od strane Ministarstva prosvjete Crne Gore (UP I broj 05-1-2553/3)– studijski programi:
a) Menadžment javnog sektora,
b) Menadžment profi tnog sektora.

Školarina: 1900 €, na godišnjem nivou, plaćanje u više rata.

Detaljnije informacije kandidati mogu dobiti u prostorijama Fakulteta za poslovnu ekonomiju Bar, Zgrada Srednje stručne škole, Bjeliši bb,
ili na telefone:

  • 030/312-987
  • 068/011-311
    069/605-952
    068/ 605 952
  •  www.fpebar.me
  • fpebar@gmail.com