KONKUS

Za upis dvanaeste generacije studenata u I, II i III godinu osnovnih studija, IV godinu postdiplomskih specijalističkih studija i IV i V godinu postdiplomskih master studija studijske 2023/24. godine

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Akreditovane od strane Savjeta za visoko obrazovanje (05-1/5-39), licencirane od strane Ministarstva prosvjete (UP I br. 07-286 i UP I br. 060-51/2019)– studijski programi:

a) Pravo (moduli *Poslovno pravo, *Međunarodno pravo, *Pravosuđe)
b) Menadžment(moduli *Preduzetnički menadžment, *Menadžment bezbjednosti, *Biznis psihologija).
c)Računovodstvo, finansije i bankarstvo(moduli *Finansije, *Carine, *Ekonomija u sportu).

Školarina: 1200 €, na godišnjem nivou, plaćanje u više rata.

POSTDIPLOMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE

Akreditovane od strane Savjeta za visoko obrazovanje Crne Gore (05-1-71 i 05-1-72), licencirane od strane Ministarstva prosvjete Crne Gore (UP I br. 05-1-2553/3) – studijski programi:

a) Menadžment javnog sektora
b) Menadžment profitnog sektora

Školarina: 1700 €, na godišnjem nivou, plaćanje u više rata.

POSTDIPLOMSKE MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Akreditovane od strane Agencije za kontrolu kvaliteta visokog obrazovanja Crne Gore (02-631/19-67/1), licencirane od strane Ministarstva prosvjete (UP I br. 060-51/2019) dvogodišnji master studijski program:

a) Poslovna ekonomija
b) Ekonomija javnog sektora
c) Pravo

Školarina: 1500 €, na godišnjem nivou, plaćanje u više rata.

Detaljnije informacije kandidati mogu dobiti u prostorijama Fakulteta za poslovnu ekonomiju Bar, Zgrada Poljoprivedne škole, Bjeliši bb,  ili na telefone:

TEL:

030/312-987

Mob. Tel:

068/011-311, 069/605-952

Email:

fpebar@gmail.com

Website

www.fpebar.me