THE 3rd EASTERN EUROPEAN CONFERENCE OF MANAGEMENT AND ECONOMICS (EECME 2021)

RIJEČ DEKANA

Poštovane koleginice i kolege,
Izuzetno brzi razvoj nauke i tehnike uslovio je da period industrijske revolucije već pripada dalekoj prošlosti, a ljudska civilizacija sve dublje zalazi u novu epohu, epohu naučno-tehnološke revolucije. Kao rezultat naučno – tehnološke revolucije nastaju nove veze između materijalnih i ljudskih resursa u procesu rada.

Pročitaj više

AKREDITOVANI STUDIJSKI PROGRAMI

 • Juli 8, 2022
  Erasmus+ mobility of teaching and non-teaching staff at the...
  Novosti
  0
  Attention!!! Short application deadline!!! In accordance with the signed Inter-institutional agreement with the University of Jaen, Spain, a call for...
 • Januar 10, 2022
  Sistema kvaliteta
  Novosti
  0
  Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar sa uspjehom je okončao proces implementacije sistema kvaliteta i dobio potrebne akreditacije...
 • Oktobar 21, 2020
  Stratrgija razvoja FPEPBar za period od 2020-2025
  Novosti
  0
  PREUZMI-PDF.

Broj žiro-računa:

530-20471-98 NLB banka

Kontakt info:

+382(0)68/003-113

FPEP - Bar adresa:

Rista Lekića 16, Bar, Crna Gora

Studenska služba:

Ivana Djukić: +382(0)68/011-311

LOKACIJA