Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar ostvario je, u okviru programa Erasmus +, saradnju sa Visoka škola za poslovne vede Ljubljana, Slovenija. U okviru jedne studijske godine, saradnja će se ostvarivati na sledeći način:

-5 studenata će na 4 mjeseca boraviti u Sloveniji (I semestar), odnosno FPEP Bar će ugostiti 5 studenata iz Slovenije

-3 profesora FPEP Bar će biti na studijskoj razmjeni u Sloveniji gdje će održati petodnevna predavanja, a takođe će Fakultet ugostiti 3 predavača iz Slovenije koji će održati predavanja za studente FPEP Bar

-Po jedna osoba iz upravljačke strukture ustanove boraviće u Sloveniji u cilju unaprijeđenja kvaliteta rada ustanove i upoređenja sa evropskim standardima u visokom obrazovanju.

 

Strategija razvoja FPEP Bar podrazumijeva intenziviranje međunarodne saradnje i mobilnosti kako studenata tako i nastavnog kadra. Prvobitno, strategija internacionalizacije je bila usmjerena je prije svega na zemlje regiona, tako da je u skladu s tim Fakultet ostvario saradnju sa visokoškolskim ustanovama u Srbiji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, a kao prioriteti u internacionalizaciji za ovu godinu planirana je saradnja sa visokoškolskim ustanovama u Sloveniji i Albaniji dok u 2019 godini planiramo pokrenuti saradnju sa Fakultetima iz ostalih zemalja članica Evropske Unije. Projekat mobilnosti u kojem želimo da učestvujemo omogućio bi našim studentima i nastavnom kadru da steknu internacionalna znanja i iskustva koji bi umnogome doprinijeli podizanju kvaliteta znanja i kompetencija kako studenata tako i nastavnika.

 

S obzirom na činjenicu da u našoj zemlji studenti i nastavnici imaju mnogo manje internacionalnog iskustva od njihovih kolega u razvijenim Evropskim zemljama, strategija internacionalizacije Fakulteta za poslovnu ekonomiju Bar je usmjerena ka razvijanju međunarodne saradnje i omogućavanju mobilnosti studenata i nastavnika, te je stoga saradnja sa slovenačkim fakultetom idealna prilika za realizaciju tog cilja.

Između ostalog, cilj projekta omobilnosti je unapređivanje stavki koji su osnov Strategije razvoja i internacionalizacije Fakulteta za poslovnu ekonomiju Bar, a koji se ogledaju u sledećem:

a) međusobne posjete, studijske boravke nastavnika i saradnika radi razmjene iskustava u nastavnom i naučno-istraživačkom radu;

b) razmjenu nastavnika u cilju realizacije naučno-nastavnog procesa na osnovnim akademskim studijama, diplomskim i akademskim i master akademskim i doktorskim akademskim studijama ekonomije.

c) učešće nastavnika u radu komisija za odbranu master radova, doktorskih disertacija i komisija za izbor nastavnika i saradnika u naučna zvanja;

d) zajedničku pripremu i realizaciju naučno-istraživačkih projekata;

e) učešće na naučnim skupovima, simpozijumima i konferencijama, koje strane samostalno ili zajednički organizuju;

f) stvaranje uslova za prenos ESPB bodova;

g) podsticanje razmjene studenata;

h) međusobnu razmjenu naučnih informacija;

i) zajedničko objavljivanje naučnih i stručnih publikacija;

j) međusobnu razmjenu naučnih informacija;

k) međusobnu razmjenu publikacija ( univerzitetskih udžbenika, knjiga, časopisa, nastavnog materijala, stručne literature i dr.), uz ostvarivanje uzajamne bibliotečke pozajmice;

l) podsticanje saradnje studenata i studentskih organizacija;

m) posjete prigodnim svečanostima u organizaciji jedne i druge strane;

n) druge oblike saradnje od obostranog interesa