EURYDICE

Crna Gora već treću godinu zaredom učestvuje u Eurydice mreži i time daje svoj doprinos promovisanju crnogorskog obrazovnog sistema, ostvaruje tijesnu komunikaciju sa članicama Eurydice mreže, razmjenjuje iskustva, što sveukupno vodi unapređenju obrazovnog sistema i usaglašavanju sa dobrom evropskom praksom.
Eurydice je renomirana evropska obrazovna mreža koja pruža informacije i analize evropskih obrazovnih sistema i politika. Mrežu čine:

✓ Evropska jedinica zadužena za koordinaciju aktivnosti mreže i objavljivanje publikacija, koja je smještena u Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu EU (EACEA) u Briselu.

✓ 41 nacionalna jedinica smještena u svakoj od 37 zemalja koje učestvuju u EU programu Cjeloživotno učenje. To su države članice EU, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, Island, Crna Gora, Srbija i Turska.

Nacionalne jedinice prikupljaju podatke i učestvuju u analizi istih.
Nacionalna jedinica za Crnu Goru nalazi se u Ministarstvu prosvjete, Direktoratu za visoko obrazovanje.
Informacije koje mreža nudi dostupne su u četiri kategorije:

Informacije koje mreža nudi dostupne su u četiri kategorije:

Eurypedia:

Sveobuhvatan i redovno ažuriran opis obrazovnih sistema

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Countries

Ključni podaci:

Statistika, podaci i pokazatelji o obrazovanju https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Publications

Tematski izvještaji:

Studije o različitim aspektima obrazovnih sistema https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Publications

Brojke i činjenice:

Informacije o strukturi i glavne karakteristike evropskih obrazovnih sistema https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Publications

Na web adresi https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Publications se nalaze Eurydice komparativne tematske, vrlo informativne publikacije, kao i link: EU Bookshop
Informacije o Eurydice mreži mogu se naći na web adresi http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/about_eurydice_en.php