FPE Bar obilježava dan studenata

Sada već tradicionalno, studenti Fakulteta za poslovnu ekonomiju Bar povodom Dana studenata, poklanjaju gradu sadnice maslina, njih šest, koje simbolizuju šestu generacija studenata na FPE Bar. U tu čast na Fakultetu za poslovnu ekonomiju Bar organizovano je gostovanje Društva maslinara Bar i tom prilikom će predsjednik Društva maslinara Bar Ćazim Alković  je održao predavanje studentima. Ovakvim idejama, mladi ljudi pokazuju visoku odgovornost prema svom gradu i tradiciji uzgoja maslina i na taj način razvijaju ekološku i društveno odgovornu svijest. Ovim će oplemeniti dio površine uz ulicu ispred zgrade Fakulteta za poslovnu ekonomiju. Kao i prethodne godine, akciju je podržalo DOO Komunalne djelatnosti Bar, obezbjeđujući stručnu pomoć.

Studentskim akcijama mladi još jednom naglašavaju da Bar treba da bude ponosan na to što je univerzitetski grad. Takođe, na ovaj način mladi promovišu stablo masline kao simbol trajanja, blagostanja i napretka.

Simbolika je jasna: i obrazovanje i maslinarstvo su dug i zahtjevan proces.

Ali su plodovi zlatni!

It's only fair to share...Share on Facebook