ERASMUS+

Predavači Fakulteta za poslovnu ekonomiju i pravo Bar proteklih 8 dana, u okviru programa Erasmus+, boravili su u radnoj posjeti Sloveniji i studentima B2 Visoke škole za poslovne vede iz Ljubljane održali predavanja iz predmeta Osnovi menadžmenta, Menadžment inovacija i Strateškog marketinga. Predstavnici FPEP Bar u ovom programu, prof. dr Rajko Novićević, doc. dr Sandra Đurović, prof. dr Veselin Orlandić i dr Nikola Abramović ističu da su veoma zadovoljni uspostavljenom saradnjom, koja će biti jako važna kako za predavače, tako i za studente, u cilju sticanja međunarodnog iskustva i podizanja kvaliteta nastavnog procesa. „Erasmus+ projektom stvorili smo jaku osnovu za dalji razvoj i unaprijeđenje odnosa kako sa Visokom školom za poslovne vede, tako i sa ostalim ustanovama visokog obrazovanja iz Slovenije. Aktivnosti ovog tipa značajne su sa stanovišta internacionalizacije kurikuluma i nastavnih programa na našoj ustanovi, kako bi u edukaciji studenata u što većoj mjeri primjenjivali standarde koji važe u okviru Evropskog prostora visokog obrazovanja.“ istakao je prof. dr Rajko Novićević, dekan Fakulteta za poslovnu ekonomiju i pravo Bar. Zahvaljujući se domaćinima sa ustanove visokog obrazovanja B2 iz Ljubljane, prodekanka za nastavu FPEP Bar doc. dr Sandra Đurović naglasila je da je program koristio i u svrsi razvoja naučno-istraživačke aktivnosti nastavnog osoblja. „S tim u vezi, imali smo intezivne sastanke na kojima su dogovoreni budući koraci u organizaciji zajedničke naučne konferencije, a isto tako i započet rad na istraživačkim projektima predavača sa ustanova visokog obrazovanja iz Slovenije i akademskog osoblja angažovanog na Fakultetu za poslovnu ekonomiju i pravo Bar.“ zaključila je doc. dr Sandra Đurović. Na Fakultetu za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, od 10. do 15. decembra ove godine, održaće se i „Erasmus+ nedelja“ u kojoj će se studenti ove ustanove visokog obrazovanja upoznati sa benefitima programa razmjene studenata. Studenti FPEP Bar koji budu participirali u okviru projekta, već od ljetnjeg semestra studijske 2019/20. godine boraviće 4 mjeseca u Ljubljani i nastavu pohađati na B2 Visokoj školi za poslovne vede. Program studentima pokriva sve troškove života u glavnom gradu Slovenije u periodu razmjene.

It's only fair to share...Share on Facebook