PREDSTAVNICI FPE BAR U KINI

Sa ciljem intenziviranja međunarodne saradnje, predstavnici Fakulteta za poslovnu ekonomiju Bar, na poziv Kancelarije za spoljne poslove grada Ningbo, prisustvovali su petoj CEEC naučnoj konferenciji – Education,
Cooperation and Exchanges, koja je održana od 08. do 11. juna 2018. godine u Ningbu,Kina. Cilj konferencije je bio uspostavljanje i unaprjeđenje saradnje između ustanova visokog obrazovanja centralne i južne Evrope i Kine u oblasti nauke, međunarodnih odnosa, obrazovanja, edukacije, nastavnog procesa i sl. U delegaciji Univerziteta Adrijatik i FPE Bar bili su Rektor univerziteta Prof.dr Stevo Nikić, generalni sekretar UA mr Milica Nikić-Andrijašević, prodekan za međunarodnu saradnju FPE dr Nikola Abramović i asistent Velimir Drecun. Tokom trajanja konferencije uspostavljeni su intenzivni kontakti sa kolegama sa Zhejiang Wanli University i drugih univerziteta i institucija uključujući Ningbo Education Bureau, a pozitivni efekti ostvarenih međunarodnih veza očekuju se u narednom periodu. Kolege su se iz Kine vratile bogatije za veliko iskustvo.

It's only fair to share...Share on Facebook